Doc.No. Volume Publisher Year
08641 Vol.49 Botanical Survey of India, Calcutta 2007
08640 Vol.48 Botanical Survey of India, Calcutta 2006
08639 Vol.47 Botanical Survey of India, Calcutta 2005
08638 Vol.45 Botanical Survey of India, Calcutta 2003
08637 Vol.44 Botanical Survey of India, Calcutta 2002
07942 Vol.46 Botanical Survey of India, Calcutta 2004
07749 Vol.43 Botanical Survey of India, Calcutta 2001
07509 Vol.42 Botanical Survey of India, Calcutta 2000
07508 Vol.41 Botanical Survey of India, Calcutta 1999
07507 Vol.40 Botanical Survey of India, Calcutta 1998
07506 Vol.39 Botanical Survey of India, Calcutta 1997
07505 Vol.38 Botanical Survey of India, Calcutta 1996
07504 Vol.37 Botanical Survey of India, Calcutta 1995
06907 Vol.35 Botanical Survey of India, Calcutta 1993
06906 Vol.34 Botanical Survey of India, Calcutta 1992
06661 Vol.36 Botanical Survey of India, Calcutta 1994
06568 Vol.29: Bicentenary commemeoration volume of the Indian botanic garden 1787-1987 Botanical Survey of India, Calcutta 1987
06550 Vol.28 Botanical Survey of India, Calcutta 1986
05945 Vol.33 Botanical Survey of India, Calcutta 1991
05944 Vol.32 Botanical Survey of India, Calcutta 1990
05943 Vol.31 Botanical Survey of India, Calcutta 1989
05942 Vol.30 Botanical Survey of India, Calcutta 1988
04962 Vol.25 (Silver Jubilee Volume) BSI, Calcutta 1983
03827 Vol.27 Botanical Survey of India, Calcutta 1985
03826 Vol.27 Botanical Survey of India, Calcutta 1985
03825 Vol.26 Botanical Survey of India, Calcutta 1984
02471 Vol.24 Botanical Survey of India, Calcutta 1982
02470 Vol.23 Botanical Survey of India, Calcutta 1981
02469 Vol.22 Botanical Survey of India, Calcutta 1980
02468 Vol.19 Botanical Survey of India, Calcutta 1977
02467 Vol.18 Botanical Survey of India, Calcutta 1976
02466 Vol.17 Botanical Survey of India, Calcutta 1975
02465 Vol.16 Botanical Survey of India, Calcutta 1974
02464 Vol.15 Botanical Survey of India, Calcutta 1973
02463 Vol.14 Botanical Survey of India, Calcutta 1972
02462 Vol.13 Botanical Survey of India, Calcutta 1971
02461 Vol.12 Botanical Survey of India, Calcutta 1970
02460 Vol.11 Botanical Survey of India, Calcutta 1969
02459 Vol.10 Botanical Survey of India, Calcutta 1968
02458 Vol.09 Botanical Survey of India, Calcutta 1967
02457 Vol.08 Botanical Survey of India, Calcutta 1966
02456 Vol.07 Botanical Survey of India, Calcutta 1965
02455 Vol.06 Botanical Survey of India, Calcutta 1964
02454 Vol.05 Botanical Survey of India, Calcutta 1963
02453 Vol.04 Botanical Survey of India, Calcutta 1962
02452 Vol.03 Botanical Survey of India, Calcutta 1961
02451 Vol.02 Botanical Survey of India, Calcutta 1960
02450 Vol.01 Botanical Survey of India, Calcutta 1959
01168 Vol.21 Botanical Survey of India, Calcutta 1979
01167 Vol.20 Botanical Survey of India, Calcutta 1978